Noordelijke woningcorporaties betalen mee

GRONINGEN - Ook de noordelijke woningbouwcorporaties moeten vanaf 2014 jaarlijks extra geld op tafel leggen voor Den Haag. Minister Donner is niet bereid Noord-Nederland te ontzien.
Met dat geld wordt de huurtoeslag voor mensen met lagere inkomens gefinancierd.

De corporaties hoopten dat de minister voor het noorden een uitzondering wilde maken, omdat hier meer mensen met een laag inkomen in huurwoningen

zouden wonen dan in de rest van het land. Ook speelt in onze regio het probleem van de krimp.
Tijdens een werkbezoek in februari kreeg Donner een rapport overhandigd, van de Noordelijke wonincorporaties, waaronder Lefier en Acantus.daarin wezen de corporaties op grote regionale verschillen op de woningmarkt. Maar Donner is niet van plan een uitzondering te maken voor het noorden.
In totaal moeten de corporaties zeshonderd miljoen euro ophoesten voor het Rijk.