Persleiding van vuilstort Delfzijl naar zuiveringsinstallatie Weiwerd

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl laat een persleiding aanleggen van de voormalige vuilstort aan de Kloosterlaan naar de rioolwaterzuivering in Weiwerd.
Het doel is om verdere vervuiling van de sloten rond de stortplaats te voorkomen. De aanleg van de persleiding is een noodmaatregel, die genomen wordt in afwachting van de sanering van de vuilstort. Die begint op zijn vroegst in 2015.
De aanleg van de persleiding kost 245.000 euro.