Waterschap Hunze en Aa’s bespaart tonnen door nieuwe rekenmethode

Dijkverbetering tussen Tjuchem en Steendam
Dijkverbetering tussen Tjuchem en Steendam © waterschap Hunze en Aa's
Een faalkansanalyse. Zo heet de nieuwe rekenmethode die waterschap Hunze en Aa’s gebruikte bij het dijkverbeteringstraject tussen Steendam en Tjuchem.
De dijk, die versterkt moest worden, wordt gekruist door vijf hogedruk gastransportleidingen van de NAM en Gasunie. Volgens de manier waarop tot nu toe werd gewerkt was voor de bescherming van die leidingen een damwandconstructie nodig. Die constructie zou voor flinke extra kosten zorgen. In totaal ging het om 2,5 ton.

Minder vergaande aanpassingen

Projectleider Alexander Kars van Hunze Aa’s: ‘Bij de dijkverzwaring komt er meer druk op alles in de ondergrond, dus ook op leidingen. Tot nu toe wordt een ruime veiligheidsmarge in acht genomen om met een grote mate van zekerheid te kunnen zeggen dat er geen risico’s ontstaan. Maar in sommige gevallen kun je met berekeningen, de zogeheten faalkansmethode, aantonen dat die veiligheid ook met minder vergaande aanpassingen te waarborgen is.’

Tussenklappenpolder

De faalkansanalyse werd in eerste instantie ontwikkeld voor rivier- en zeedijken. Volgens Hunze en Aa’s is het nu voor het eerst dat de methode ook is toegepast bij de verbetering van een regionale waterkering. Ook bij de kadeversterking in de Tussenklappenpolder wordt op de nieuwe manier gewerkt.
Als de methode ook op andere bestaande dijken in Nederland toegepast wordt kan dit een besparing van tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren.