Groen licht voor nieuw gemeentehuis Het Hogeland

Het gemeentehuis in Uithuizen
Het gemeentehuis in Uithuizen © RTV Noord
Een meerderheid van de gemeenteraad van Het Hogeland heeft woensdagavond ingestemd met het plan voor een nieuw gemeentehuis. De gemeente wil daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. De plek is nog niet aangewezen.
De gemeente werkt nu nog vanuit gebouwen in Winsum, Leens en Uithuizen. Daardoor is de dienstverlening verspreid en niet optimaal, vindt het college. In een nieuw complex zou dit verbeteren. Ook zouden de huidige onderkomens lastig te verduurzamen zijn.
De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, Hogeland Lokaal Sociaal en Hogeland Lokaal Centraal zijn tegenstanders van het plan. Zij pleiten voor een betere onderbouwing van het plan en meer onderzoek.
'Zorgvuldigheid gaat boven snelheid', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Bernd de Jong. 'Er ontbreekt een visie. Duurzaamheid betekent niet al het oude weggooien en maar iets nieuws kopen.' Samen met de overige oppositiefracties riep hij op om meer mogelijkheden te onderzoeken.

Te veel vaagheden

Onduidelijkheid over het kostenplaatje van het gemeentehuis is een ander punt dat de oppositie hekelt. Die wil graag door een deskundige laten beoordelen welke opties haalbaar zijn. 'Er is een heldere risico-analyse nodig', zegt CDA-fractievoorzitter Kor Berghuis. 'Het is heel risicovol om in deze tijd met gemeenschapsgeld deze stap te zetten. We hebben het al eerder gezegd: dit is een fuik waar we in gaan zwemmen en niet meer uitkomen.'
Wethouder Stefan van Keijzerswaard (VVD) schat de kosten voor het gebouw op zo'n 25 tot 35 miljoen euro.
De volgorde is niet juist
Kor Berghuis - Fractievoorzitter CDA
Ook had de coalitie graag gezien dat er een heldere locatiekeuze was gemaakt. De plek van het nieuwe gemeentehuis staat namelijk nog niet vast. De gemeente heeft een aantal dorpen op het oog. Mogelijke opties zijn Winsum, Warffum en Baflo.
'De volgorde is niet juist', zegt Berghuis. 'Het is jammer dat er niet een kleine pauze komt om met een duidelijker plan te komen.'

Losse eindjes

De coalitie bestaande uit GroenLinks, GemeenteBelangen, VVD en de PvdA ziet ook dat niet alles helder is. Maar ze vinden het net als het college belangrijk om een richting op te gaan en stappen te zetten.
Het plan heeft wel wat losse eindjes, maar die worden in het vervolgproces aan elkaar geknoopt
Janny Klei - PvdA-fractievoorzitter
'We begrijpen dat het college stappen wil zetten en vinden het geen goede keuze om onderzoeken opnieuw te doen', aldus PvdA-fractievoorzitter Janny Klei. 'Het plan heeft wel wat losse eindjes, maar die worden in het vervolgproces aan elkaar geknoopt.'
'Wij hebben ook zorgen, ook over de financiën', zegt GemeenteBelangen-raadslid Kick Mulder. Maar zijn partij vindt wel dat er een nieuw gebouw moet komen. 'Al die oude panden oplappen is veel duurder dan nieuwbouw.'

Verder met plan

Wethouder Van Keijzerswaard vindt dat de noodzaak voor een nieuw onderkomen goed onderbouwd is. 'We hebben zorgvuldig in beeld gebracht dat nieuwbouw de beste optie is. Onze huisvesting piept en kraakt. Het is koud in sommige gemeentehuizen en het opknappen kost miljoenen.'
Onze inwoners moeten we niet laten reizen tussen al die verschillende gemeentehuizen
Stefan van Keijzerswaard - Wethouder
'Onze inwoners moeten we niet laten reizen tussen al die verschillende gemeentehuizen. Ook moeten we onze medewerkers in één gebouw plaatsen zodat ze goed hun werk kunnen doen.'
Het college gaat nader onderzoeken welke plek het beste is voor een nieuw gebouw. De bereikbaarheid voor zowel inwoners als medewerkers staat daarbij centraal.
Uiteindelijk stemde een meerderheid van de raad, uitgezonderd de oppositiepartijen, voor het nieuwbouwplan.
Ook stemde één coalitiegenoot tegen het voorstel. PvdA-raadslid Jaap Heres vindt dat er naar meer locaties gekeken moet worden voor het nieuwe gemeentehuis.

Zoektocht

De gemeente kijkt al sinds 2019 naar andere locaties voor een nieuw gemeentehuis. In dat jaar is gemeente Het Hogeland ontstaan door een fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.