Rechter: Rijksuniversiteit mag 'complotdocent' Andringa ontslaan (update)

Rijksuniversiteit Groningen met Tjeerd Andringa
Rijksuniversiteit Groningen met Tjeerd Andringa © ANP/RTV Noord
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mag het contract ontbinden van Tjeerd Andringa, de docent die een jaar geleden geschorst werd omdat hij in zijn lessen complottheorieën verkondigde. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.
Dat de RUG afscheid wil nemen van Andringa komt volgens een woordvoerder omdat zijn manier van lesgeven niet strookt met academische normen.
'Over zijn wijze van doceren heeft Andringa zijn opvattingen. Wij hebben ook onze opvattingen. Daar kwamen we niet uit. Vandaar dat we hebben gezegd: laat de rechter hier maar een uitspraak over doen.'

'Vijandige sfeer tijdens colleges'

Ruim een jaar geleden werd Andringa geschorst, omdat uit onderzoek van de Ukrant bleek dat hij in het vak 'Systems View on Life' complottheorieën onderwees én studenten probeerde te overtuigen van eigen alternatieve waarheden.
Volgens de UKrant was er in deze lessen ook weinig tot geen ruimte voor tegenspraak. Twee studenten die het oneens waren met het standpunt dat vaccinatie autisme zou veroorzaken, werden door Andringa berispt. 'Je moet je opvattingen herzien', zou hij tegen een van hen hebben gezegd. Weer een andere student spreekt van een 'vijandige sfeer' tijdens de colleges.

Vak geschrapt na klacht student

Het UCG gaf volgens de universiteitskrant eerst een officiële waarschuwing, nadat een student een klacht had ingediend bij een vertrouwenspersoon. Daarna werd besloten om het vak te schrappen.
Reactie Andringa
Andringa reageert richting RTV Noord kort op de uitspraak van de rechter: 'Ik heb nu geen bepaalde reactie. Het is met wederzijdse instemming.'

Daarnaast publiceerde Andringa zelf een 42 minuten durend college, waarin hij zich verdedigt tegen zijn ontslag. In de video, getiteld 'Cancelling door de Rijksuniversiteit Groningen', probeert Andringa uiteen te zetten waarom de RUG er met het ontslag naast zou zitten. Hij zou namelijk de 'sociale nabootsing als basale strategie' van 'onderwijsbureaucraten' ondermijnen. Bovendien hield Andringa naar eigen zeggen studenten louter 'conflicterende inzichten' voor.