Omwonenden krijgen gelijk: bouw wisselwoningen Uithuizen half jaar vertraagd

Een wisselwoning in de Delfzijlster wijk Tuikwerd
Een wisselwoning in de Delfzijlster wijk Tuikwerd © Gemeente Eemsdelta
Aan de Treubweg in Uithuizen is de bouw van vijftig tijdelijke woningen stilgelegd. De gemeente heeft voor de bouw een vergunning verleend aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), maar hierbij niet de juiste procedure doorlopen. Omwonenden hadden dit bij de rechter aangekaart en kregen hierin gelijk.
De woningen zijn bestemd voor mensen waarvan versterking van hun huidige huur- of koopwoning zo ingrijpend is dat ze tijdelijk uit hun huis moeten. Een aantal omwonenden is het niet eens met de bouw van de wisselwoningen. Die vinden dat hierdoor kostbaar landbouwgrond verloren gaat en het geen goed doet aan het dorpsaangezicht.

Fouten gemaakt

'Wij zijn niet tegen wisselwoningen. Maar er zijn betere plekken. Ook zijn wij voor permanente woningen op lege plekken in het dorp', zegt Jules Blokhuis, een van de bezwaarmakers. 'Het is zonde dat het op deze plek komt, want er loopt een toeristische route langs. De gemeente heeft echt fouten gemaakt. Ze hebben niet goed gekeken naar het verkeer en hebben niet goed gedacht aan de belangen van de inwoners', zegt Blokhuis.

Geen schoonheidsprijs

De gemeente wilde vaart zetten achter de versterkingsoperatie. 'We hebben een procedurefout gemaakt en dat verdient niet de schoonheidsprijs', zegt wethouder Mariette de Visser (PvdA). 'Wij hebben een belangenafweging gemaakt en besloten tot de snelle procedure. Naar onze mening is dat wel zorgvuldig gebeurd. Maar de rechter is hier niet in meegegaan.' De wethouder gaat binnenkort het gesprek aan met de bezwaarmakers.

Planning

De planning van de totale versterkingsopgave in Uithuizen schuift nu op. In het meest gunstige geval betekent dit dat NCG de tijdelijke woningen nu niet in juni, maar mogelijk in het begin van 2024 oplevert.