Provincie wil dat Den Haag bromtoonoverlast aanpakt

GRONINGEN - Het Groninger Provinciebestuur wil dat staatssecretaris Atsma de geluidsoverlast in de omgeving van gaslocaties aanpakt.
Naast het vinden van de oorzaak wordt de bewindsman gevraagd een wettelijke norm vast te leggen voor laagfrequent geluid. Zo'n 2 procent van de bevolking hoort het extreem lage geluid.
De bromtoon, die afkomstig zou zijn van installaties van de NAM en Gasunie, zorgt voor veel overlast.
Honderden mensen hebben daardoor gezondheidsklachten. Volgens commissaris van de koningin Max van den Berg wordt het tijd dat er in Den Haag maatregelen worden genomen.