Zorgen om invulling van Zernike Sciencepark

GRONINGEN - Het Zernike SciencePark in Groningen komt niet van de grond.
Het terrein bij het Zernike Complex van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool werd ontwikkeld om ICT en onderzoeksbedrijven te huisvesten. Maar het sciencepark ligt nog altijd grotendeels braak.
De gemeente Groningen, die inmiddels een verlies heeft geleden van 4,5 miljoen euro, wil met verschillende partijen om tafel om het project weer vlot te trekken.