NOM: meer samenwerking rond bedrijventerreinen

GRONINGEN - Gemeenten moeten veel meer met elkaar samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Dat vindt de NOM, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij.
Gemeenten hanteren nu vaak verouderde methoden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daardoor ontstaat er een overschot aan bedrijventerreinen die vaak ook nog eens slecht worden onderhouden.
De NOM wil alleen nog investeren in bedrijventerreinen als daar goed over is nagedacht door gemeenten, provincie en het bedrijfsleven.