Lepelaars broeden bij Westerplas op Schier

SCHIERMONNIKOOG - Lepelaars hebben de Westerplas op Schiermonnikoog ontdekt.
Medewerkers van Natuurmonumenten vonden deze week zes lepelaarnesten in het riet. Op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog zit al langer een grote kolonie lepelaars.
Vermoedelijk is er nu onvoldoende voedsel voor alle vogels, waardoor de dieren naar de Westerplas trekken. Als de jongen geboren zijn, zullen de voedselzoekende ouders goed te zien zijn vanuit de vogelkijkhut.