Komende jaren plek voor bijna 10.000 asielzoekers in provincie Groningen

Asielzoekers in rij voor de bus bij het aanmeldcentrum Ter Apel
Asielzoekers in rij voor de bus bij het aanmeldcentrum Ter Apel © Jos Schuurman/ FPS
In onze provincie is de komende twee jaar plek voor bijna 10.000 asielzoekers. Dat hebben de Groninger gemeenten afgesproken met staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken.
Bovenop de plekken voor asielzoekers komen er in onze provincie ook 278 flexwoningen te staan. Die zijn deels bestemd voor statushouders: dat zijn vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen.

9.197 asielzoekers

In de overeenkomst staat dat er in onze provincie plek is voor in totaal 9.197 asielzoekers. Ook in de andere elf provincies worden afspraken gemaakt over het aantal vluchtelingen dat er gehuisvest kan worden. In totaal moeten er in heel Nederland op 1 januari 2024 75.544 opvangplekken voor asielzoekers zijn, staat in plannen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In dat aantal zijn Oekraïense vluchtelingen niet meegerekend.
In reguliere asielzoekerscentra in onze provincie komen 3.550 asielzoekers, staat in de overeenkomst. Daar vallen ook de 2.000 plekken in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder. Verder is er plek voor 2.194 asielzoekers in noodopvanglocaties, en is er ruimte voor 3.033 Oekraïense vluchtelingen. Verder kunnen er 160 minderjarige vluchtelingen worden opgenomen die zonder ouders naar ons land zijn gekomen.
De laatste 260 vluchtelingen die in Groningen kunnen worden opgevangen hebben geen recht (meer) op verblijf in Nederland, maar zijn om wat voor reden dan ook niet teruggekeerd naar hun land van herkomst.

Nieuw azc in gemeente Groningen

Uit de plannen van de Groningse gemeenten blijkt dat er een nieuw azc moet komen in de gemeente Groningen. In die gemeente vindt nu alleen nog (crisis)noodopvang van asielzoekers plaats.

'Duidelijkheid en rust'

Burgemeester Koen Schuiling is blij met de overeenkomst die hij namens de tien Groningse gemeenten met het Rijk heeft gesloten.
'Als er één regio is die de impact van de opvangcrisis afgelopen jaar van dichtbij heeft meegemaakt is het Groningen en natuurlijk specifiek de gemeente Westerwolde (waar het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel staat, red.).'
'Met deze overeenkomst weet het Rijk wat ze de komende twee jaar van ons mag verwachten en dat schept duidelijkheid en rust. Hopelijk kunnen we de crisis daarmee achter ons laten', zegt Schuiling.

Goede voorbeeld

Ook staatssecretaris Van der Burg is blij met de opvangplekken die Groningen toezegt. 'Toen duidelijk werd dat we ook dit jaar vovor een stevige opgave staan, zei Groningen als eerste: Dan willen wij graag met je in gesprek. De zekerheid die Groningen hiermee aan het Rijk geeft, creëert precies de rust en stabiliteit die zo hard nodig is in de asielopvang. De provincie Groningen geeft hiermee weer het goede voorbeeld. Ik ben ze daar heel dankbaar voor.'
‘Groningen doet meer dan het minimale en dat hebben we ook nodig, want er zijn ook gebieden in Nederland waar het niet lukt, óf vanwege een gebrek aan politieke wil, óf vanwege een gebrek aan locaties, óf omdat het langer duurt om locaties te realiseren. Dus we moeten nu eerst naar andere provincies kijken en niet meer naar Groningen.’

Buitenslapers

Van der Burg kan buitenslapers in Ter Apel niet uitsluiten. ‘Uitsluiten kan je in het leven maar heel weinig, maar ik doe er echt alles aan om het te voorkomen. Als ik deals zoals ik nu met Groningen heb gesloten, kan sluiten met andere provincies in Nederland, dan komen we een heel erg groot eind.’
Dwang voorkomen
Met de nieuwe asielwetgeving heeft staatssecretaris Van der Burg de mogelijkheid om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. 'Met deze afspraken hopen we dat te voorkomen', zegt Hans Coenraads, woordvoerder van burgemeester Schuiling.

'Verder hopen we dat andere provincies het voorbeeld van Groningen volgen. Als alle regio's afspraken maken over aantal asielzoekers dat ze opvangen, kunnen we een nieuwe opvangcrisis hopelijk voorkomen.'

Dit artikel is geüpdatet met een uitgebreidere reactie van staatssecretaris Eric van der Burg.