Nachtelijke lichtmetingen op Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat op Schiermonnikoog 's nachts lichtmetingen doen.
Dat gebeurt bij de eendenkooi op het eiland. Drie jaar lang wordt gekeken naar de invloed van verlichting op het nachtelijk duister. Elke nacht worden de gegevens doorgegeven aan het RIVM. Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd op acht andere plekken in ons land.
Schiermonnikoog staat bekend als één van de donkerste plekken van Nederland. Dat geldt als een belangrijke eigenschap van een waardevol natuurgebied. Door de toenemende bebouwing is dit soort plekken - waar het 's nachts dus echt donker is - zeldzaam geworden in Nederland.