Rechtbanken samengevoegd

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vrijdag bekend gemaakt dat de rechtbanken van Groningen, Assen en Leeuwarden definitief worden samengevoegd.
De drie rechtbanken gaan verder onder de naam rechtbank Noord-Nederland. Dat heeft geen gevolg voor de standplaatsen, de rechtbanken in de drie plaatsen blijven gewoon open. Het Gerechtshof in Leeuwarden wordt samengevoegd met het Hof in Arnhem, maar dat heeft vooral tot gevolg dat beide hoven gemakkelijker hoger beroepszaken van elkaar kunnen overnemen.