Kerkje Oostum te zien in fotogrammetrische animatie

OOSTUM - Het bedrijf Geotheo3D uit Hulst heeft van het kerkje in Oostum een zogeheten fotogrammetrische animatie gemaakt. Daarop is onder meer te zien hoe kerk en wierde zich in het jaar 2074 zullen verhouden tot de zeespiegel.
Fotogrammetrie is het verkrijgen van meetresultaten met gebruikmaking van foto's. Voor de animatie maakte het bedrijf tientallen foto's van het kerkje vanuit diverse richtingen vanaf een hoogwerker. Vervolgens werd met behulp van een fotogrammetrie-programma op de computer een 3D-model gemaakt waarbij het als beeld, en op schaal op het scherm te zien is.
Fotogrammetrie wordt in de wetenschap als meetmethode gebruikt, maar ook in de bouw, de monumentenzorg en in de archeologie. Bij nieuwbouw is een bouwtekening die met fotogrammetrische middelen is gemaakt meestal niet nodig. En als van een oud gebouw alles nog keurig in het lood staat, en het niet is aangetast door verzakking, dan zal het maken van een nieuwe bouwtekening ook geen probleem zijn.
Maar dat wordt een ander verhaal als een gebouw wél is verzakt. Het nauwkeurig opmeten wordt dan erg lastig. Het komt er op neer dat de opmeter eigenlijk op en het over het gebouw zou moeten kruipen met meetlint en schietlood. Soms met gevaar voor eigen leven. Fotogrammetrie is veilig omdat daarbij geen fysiek contact met het gebouw nodig is. Er worden alleen maar foto's gemaakt.
Op de website is de 3D-animatie van het kerkje in Oostum te zien, maar u kunt het kerkje ook rondom bekijken via Google Earth.