Europese Commissie tikt Henk Bleker op de vingers

DEN HAAG - Het plan van staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw om natuurgebieden te schrappen, stuit op verzet van de Europese Commissie.
Bleker uitte onlangs kritiek op de ecologische doelstellingen van de EU. Hij wil een aantal Nederlandse natuurgebieden niet meer beschermen.
Daardoor komt er meer ruimte voor andere activiteiten. Maar de Europese Commissie vindt dat de richtlijnen voor bescherming van vogels en hun habitat niet zomaar aan de kant mogen worden gezet. Voor D'66 Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy is de uitspraak van Brussel een overwinning.
Volgens CDA Europarlementariër Esther de Lange mag elke lidstaat zelf bepalen hoe de gestelde natuurdoelen worden gehaald. Het is volgens De Lange nu aan Henk Bleker om aan te tonen dat het schrappen van natuurgebieden het behalen van de doelstellingen niet schaadt.