Openbaar debat over Meerstad

GRONINGEN - Er komt een openbaar debat over Meerstad. Dat is woensdag besloten door Commissaris van de Koningin Max van den Berg en de fractievoorzitters in Provinciale Staten.
Zij spraken over het lekken van een geheime brief over Meerstad. Daarin staat dat een financiële strop dreigt als private partijen zich terugtrekken.
Nu is besloten om in alle openheid te praten over de stand van zaken rond Meerstad. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens en informatie, die de juridische positie van de provincie kan aantasten, blijven wel buiten beschouwing.
De oppositie in Provinciale Staten wil dat het debat over Meerstad zo snel mogelijk wordt gehouden; bij voorkeur binnen een week.