Ruiten A-dal vogelvriendelijker

© Antoine van der Maesen / Groningen in Beeld
GRONINGEN - Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan maatregelen nemen om de leefomstandigheden voor verschillende vogelsoorten in het dal van de Ruiten A te verbeteren.
De natuurorganisaties en hun pachters gaan akkerranden en braakpercelen aanleggen. Hierdoor ontstaan meer broedplekken en komen er meer insecten die als voedsel dienen. De komende zes jaar worden de effecten van het aangepaste beheer bijgehouden.