Dat heeft alles te maken met de gemeentegrens die door het lintdorp loopt. De dorpsbewoners op gemeentegrond van Menterwolde vallen keurig onder de regeling waardevermeerdering. Hun streekgenoten die bij de gemeente Veendam horen, krijgen niets.

Dat geldt voor alle inwoners van de Parkstad, terwijl in Veendam toch ruim honderd schadegevallen zijn. Anneke Schuren uit Borgercampagnie windt zich erover op.

'Dit is rigide'
Aan haar huis heeft de NAM zonder problemen voor achtduizend euro aan schade weggewerkt. Toch krijgt ze in tegenstelling tot haar buren geen vierduizend euro voor waardevermeerdering. 'Dat is rigide. Wij hebben erkende aardbevingsschade, maar die premie krijgen wij niet omdat we onder Veendam vallen. Zestig meter verderop in Menterwolde krijgen mensen dat geld wel. Daar snap ik niets van.'

Ze heeft inmiddels een tocht gemaakt langs alle betrokken instanties, zoals de NAM, het Centrum Veilig Wonen en de Dialoogtafel. 'Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de Nationaal Coördinator Hans Alders, maar daar word ik doorverwezen naar de politiek. Dus ben ik nog geen steek verder.'

Regelingen onder de loep
Een woordvoerder van Nationaal Coördinator Hans Alders laat weten dat alle regelingen in het aardbevingsgebied onder de loep worden genomen. 'Ook deze regeling wordt bekeken. Aan het eind van het jaar komt de nationaal Coördinator met een totaal plan, waarin ook deze regeling wordt verwerkt.'

De waardevermeerderingssregeling werd in november vorig jaar ingesteld. De regeling gold aanvankelijk voor negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Daar zijn later Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde bijgekomen. De Groninger Bodem Beweging vindt dat alle huiseigenaren met schade onder regeling moeten vallen.

Zonnepanelen populair
De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Ruim 16.000 mensen hebben er al gebruik van gemaakt. De zonnepanelen zijn populair. Daarvan zijn in het kader van deze regeling al een kleine 70.000 geplaatst.

Mensen in de elf erkende gemeenten met meer dan duizend euro schade, komen voor de regeling in aanmerking. Ook mensen die een huis kopen in deze gemeenten krijgen de premie van vierduizend euro.