In de nieuwe wet wordt mijnbouw in het Waddengebied aan strengere regels gebonden.

Alleen schuine boring mogelijk
Zo is het alleen nog via een schuine boring mogelijk om gas te winnen onder de Waddenzee, mits de natuur daar geen schade van ondervindt.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde gaswinning in of bij de Waddenzee zelfs helemaal verbieden, maar een amendement hiervoor werd niet aangenomen.

Belangen
De Waddenvereniging is blij met het behaalde resultaat. 'De oude wet regelde alleen dingen die in het belang waren voor de mijnbouwbedrijven zelf. Met deze nieuwe wet is niet alleen de natuur beter beschermd, maar ook de mensen die last hebben van de gevolgen van mijnbouw', stelt directeur Arjan Berkhuysen.

De Waddenvereniging blijft zich niettemin verzetten tegen alle nieuwe gaswinningsplannen op en rond de Wadden.

Lees ook:
- Eerste Kamer stemt voor omkering bewijslast en nieuwe opkoopregeling
- Engie stelt proefboringen Schiermonnikoog voorlopig uit