Gefeliciteerd

Midden-Groningen is geboren. En bij elke geboorte hoort een felicitatie. Daarbij wil ik niet achterblijven. 'Midden- Groningers, van harte gefeliciteerd.' Ik denk dat veel inwoners  zich echter meer aangesproken voelen met hun woonplaats-, dan met hun nieuwe gemeentenaam Midden-Groningen. Dus Muntendammers, Scharmers, Noordbroekers en andere inwoners: gefeliciteerd!

Geldstromen

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur nu doen? Ik zou zeggen: vooral  luisteren. Luisteren en nog eens luisteren! Daarbij zorgen voor een gezonde begroting. En bij maatregelen en besluiten rekening houden met de minderheid!  Uiteraard  ook zorgen dat er voldoende geld binnen komt. Dit vooral niet alleen via de gemakkelijke weg van de eigen inwoners (belastingen), doch vooral ook van derden, zoals bijvoorbeeld van de NAM.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Aardbevingen

De één na grootste gemeente van de provincie Groningen zal ontstaan op 1 januari aanstaande: Midden-Groningen. Het zal duidelijk zijn dat de problematiek van de aardbevingen stevig op de agenda zal staan komende jaren. Toch denk ik dat het ook belangrijk zal zijn om te proberen om de bewoners van deze drie heel verschillende gemeenten het gevoel te geven dat ze in een nieuwe gemeente wonen.

Vertrouwen

Omdat afstanden groter worden is het nadenken over een prima dienstverlening van het grootste belang. Want ook hier geldt dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Er is veel voorbereidingstijd geweest. In 2018 zal blijken hoe goed die tijd is gebruikt. Weet nog geen uitslag, maar hoop wel dat velen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om te stemmen!

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Groener gras

Een nieuwe lente, een nieuw geluid?! Maar het moet nog winter worden; het zal dus wel wennen zijn. Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar als je buren ineens je vrienden moeten worden? En: het gras is altijd groener aan de overkant. Maar nu dat gras ook ineens van jou is?

Wandelen

Je kunt er natuurlijk een deskundige samenvoeger bij halen, en allerlei trainingen en spelletjes met elkaar gaan doen. Maar: ga nu gewoon maar 's een flinke wandeling samen maken. Over dat groene gras van elkaar, en bij voorkeur met wie je nog niet kennis maakte. Nieuwe verhoudingen? Die zijn spoedig duidelijk genoeg. De een een toontje hoger, de ander een lager. Het wordt vast gauw mooie muziek!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Door de strot

De uitslag leert ons dat er geen echte winnaar is. Sterker nog: de inwoners zijn de verliezers door eigen schuld, door niet te gaan stemmen. Dit zegt misschien wel iets over herindelingen in zijn algemeenheid. Niet betrokken zijn bij datgene, wat je door de strot krijgt gedrukt door een provinciebestuur.

Betrokkenheid

De eerste opdracht lijkt me simpel doch niet eenvoudig: smeed een hechte gemeente en zorg dat de betrokkenheid van inwoners wordt vergroot. Het zal niet gemakkelijk zijn om dit te bereiken. Desondanks wens ik de toekomstige coalitie veel wijsheid toe. Het is aan de politiek.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Herstel sociaal-democratie

Dit kan geen toeval zijn. In vrijwel alle gemeenten waar gisteren verkiezingen zijn gehouden herstelt de PvdA zich behoorlijk. In Leeuwarden en Midden Groningen de grootste partij. Velen hadden de sociaal-democratie al definitief afgeschreven. Te vroeg gejuicht. Geen reden voor zelfgenoegzaamheid bij de PvdA. De heruitvinding van de sociaal-democratie is immers nog nauwelijks begonnen. 

Visie

En de nieuwe gemeenten? Die moeten zich ook opnieuw uitvinden. Met 60.000 inwoners heb je de schaal om kwaliteit aan te trekken. Goeie medewerkers, wethouders en burgemeesters die samen met de burgers de kansen benutten en de problemen aanpakken.

Niet te veel achter de bureaus blijven zitten, maar de dorpen, wijken en buurten in. Zo'n nieuwe gemeenteraad doet er goed aan eerst eens een dag of twee bijeen te zijn om te investeren in een visie op de eigen toekomst en op hoe je die kunt realiseren. Voordat de waan van de dag weer toeslaat.

Willem Smink was tot recent  bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...