De wagen staat gekanteld in de berm. Tijdens de glijpartij nam de bietenwagen ook een lantaarnpaal mee.

De wagen is later op de middag weer losgetrokken, nadat de bieten zijn overgeladen naar een andere trailer. Het verkeer blijft nog enige tijd hinder ondervinden.