De prijs werd overhandigd door burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor van de gemeente Zuidhorn. De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het gemeentehuis.

Drie nominaties

De jury had uit de inzendingen drie aanmeldingen genomineerd voor de Leefbaarheidsprijs 2017. Dit waren Comité Aduard 825, De Vervoerscommissie Lauwerzijl en Het Schanshuus.

Het Schanshuus

Het Schanshuus draait met ingang van 2010 volledig op 75 vrijwilligers. Er worden verschillende werkzaamheden verricht, zoals het uitvoeren van bar- en keukendiensten, agendabeheer en schoonmaken van het dorpshuis.

Ook worden er veel activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse bingo, opzet van een buiten- en binnenbibliotheek waar gratis boeken worden ingebracht en kunnen worden meegenomen en het organiseren van een Niezijlsterdag.

Waardering

De jury heeft grote bewondering voor Het Schanshuus. Veel gebruikersgroepen (de sjoelvereniging, de biljartvereniging, de spelweekcommissie, de hengelsportvereniging, etc.) maken gebruik van het dorpshuis.

Door de vele verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor de bewoners in Niezijl, is het hele dorp betrokken volgens de jury. Het vergroot de leefbaarheid in het dorp. De jury spreekt nadrukkelijk haar waardering en bewondering uit voor de andere initiatieven.

Leefbaarheidsprijs

De gemeente Zuidhorn reikt sinds 1998 ieder jaar de Leefbaarheidsprijs uit aan een vereniging of persoon die zich bijzonder inzet binnen de gemeente. De eerste prijs is een oorkonde, € 500 en een vermelding op de 'Wall of Fame' in het gemeentehuis.

De nummers 2 (De Vervoerscommissie Lauwerzijl) en 3 (Comité Aduard 825) krijgen ieder een bedrag uitgereikt van € 250.