Daarna is er te weinig tijd om de proef nog dit jaar te kunnen starten. Dat wordt nu op z'n vroegst in 2020.

Verzilting

Tijdens de proef wordt het peil in het Lauwersmeer enkele maanden met 40 centimeter verhoogd. Dat zou goed zijn voor de natuurontwikkeling.

Maar boeren en recreatieondernemers vrezen voor drassigheid, verzwakking van kades en verzilting van landbouwgronden Zij maakten bezwaar bij de Raad van State. 

2017

De proef met de verhoging van het waterpeil werd begin 2017 ook al met een jaar uitgesteld. Toen was er meer tijd nodig om het experiment goed voor te bereiden. 

Lees ook:

- Peil Lauwersmeer mag veertig centimeter omhoog
- Woede over verhoging waterpeil Lauwersmeer bij boeren en ondernemers