Medewerkster kindcentrum in Stad grijpt dreumes aan de haren, moeder doet aangifte

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
Bij kinderdagverblijf Oosterpark in Groningen heeft een medewerkster van de babygroep een dreumes tot twee keer toe aan de haren getrokken. De ouders hebben aangifte gedaan van mishandeling, maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen bewijs om tot vervolging over te gaan.
Sarah is aan het werk als ze een telefoontje krijgt van de kinderopvang van haar zoontje. Ze krijgt te horen dat elf dagen eerder haar zoontje in de babygroep is mishandeld door een leidster. Het 1-jarige jongetje zou aan de haartjes zijn getrokken. Meer informatie krijgt Sarah op dat moment niet.
Later hoort ze dat haar zoontje aan zijn haren omhoog zou zijn getrokken en vervolgens aan zijn haren zou zijn verplaatst. Een andere leidster die er bij was, heeft alles gezien. Het jongetje zou hebben geschreeuwd en gehuild. Op het moment dat de leidster het jongetje losliet, zouden de haren van het kind in haar handen hebben gezeten.
Hij moest veel huilen en gilde uit het niets
Moeder Sarah over haar zoontje nadat hij aan zijn haren zou zijn getrokken door een leidster
Het kindcentrum aan de Klaprooslaan is onderdeel van SKSG. De kinderopvangorganisatie bevestigt het voorval en laat RTV Noord weten het incident zeer te betreuren.

'Volgens protocol gehandeld'

'Na het voorval is, volgens ons protocol, melding gedaan vanuit locatie naar leidinggevende', aldus een SKSG-woordvoerder in een schriftelijke reactie. 'Deze leidinggevende heeft direct melding gedaan bij de vertrouwensinspecteur van het ministerie van Onderwijs. De adviezen van de vertrouwensinspecteur zijn hierbij steeds opgevolgd.'
De medewerkster is inmiddels niet meer werkzaam bij SKSG. De woordvoerder wil omwille van de privacy niet zeggen of de vrouw is ontslagen of dat zij uit eigen beweging is opgestapt.
SKSG wilde zorgvuldig alle stappen van het protocol doorlopen voordat we de ouders informeerden
Woordvoerder SKSG

Elf dagen in onwetendheid

Moeder Sarah is boos en geschrokken, als ze hoort wat haar zoontje is overkomen. Waarom is ze hierover pas elf dagen later geïnformeerd? Het management van de opvang geeft tijdens een gesprek met de ouders als reden dat eerst de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie moest worden geïnformeerd. Die zou enige dagen onbereikbaar zijn geweest.
De SKSG-woordvoerder: 'SKSG wilde zorgvuldig alle stappen van het protocol doorlopen. Dit maakt dat er veel tijd overheen ging, voordat we de ouders konden informeren.'
Maar volgens een woordvoerder van de Onderwijsinspectie is het uitgesloten dat een melding zolang blijft liggen: 'Het weekend daargelaten is er doordeweeks de hele dag iemand bereikbaar. Het zou kunnen dat er een teamdag was, maar wanneer de inspecteurs een halve dag onbereikbaar zijn, zal je als melder worden doorverwezen naar het klantcontactcentrum en komt er een terugbelverzoek'.
Meldplicht
Kinderopvangorganisaties hebben een meld-, overleg- en aangifteplicht. Bij signalen van mishandeling of seksueel misbruik moet onmiddellijk de Onderwijsinspectie worden geïnformeerd.
Met een vertrouwensinspecteur wordt overlegd over de te nemen stappen, bijvoorbeeld of er aangifte gedaan moet worden. Ook ouders kunnen contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs als zij hulp nodig hebben, maar ouders zijn dit niet verplicht.

Nog een incident

Tijdens het gesprek tussen de ouders en SKSG komt ook aan het licht dat er nog een incident met dezelfde medewerkster is gemeld. In de zomer zou het jongetje door haar ook al eens aan zijn haar zijn getrokken. Het is niet duidelijk wat er toen precies is gebeurd. Volgens SKSG zijn er verder geen andere incidenten geweest met de medewerkster.
De opvang doet geen aangifte bij de politie, naar eigen zeggen op advies van de vertrouwensinspecteur. Sarah heeft inmiddels wel aangifte gedaan van mishandeling. Volgens haar juist op aanraden van de vertrouwensinspecteur.

Huilen door pijn of schrik?

Op basis van het politieonderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat er geen bewijs is om een strafzaak te beginnen. Hoewel het vaststaat dat de leidster het jongetje bij de haren heeft beetgepakt, kan volgens het OM niet worden bewezen dat zij hem vervolgens ook aan de haren heeft getrokken of gesleurd.
Alleen het beetpakken van de haren levert volgens het OM geen strafbare mishandeling op. Er zou geen pijn of letsel zijn. Dat het kind huilde, kan ook van de schrik zijn geweest.
Vanaf de zomer is mijn zoontje niet veilig geweest bij hen
Moeder Sarah
De beslissing van het OM valt bij moeder Sarah niet in goede aarde. Het ergste vindt zij dat de vrouw die haar kind aan de haren heeft getrokken, ergens anders gewoon aan het werk zou kunnen. Dat er geen lichamelijk letsel vastgesteld kan worden, betekent volgens Sarah niet dat er geen schade is.
Weliswaar heeft ze bij haar zoontje geen verwondingen geconstateerd, maar het kind was volgens haar in de week na het incident in november wel uit zijn doen. 'Hij moest veel huilen en gilde uit het niets.' Ze heeft contact met Slachtofferhulp. 'Wat de impact van zo'n mishandeling is op een kind kan ook later pas blijken.'
Bovendien hoorde ze pas anderhalve week na het incident wat er was gebeurd. Als Sarah direct was ingelicht, had een arts naar haar zoontje kunnen kijken om mogelijk letsel vast te stellen. Sarah: 'Die kans heb ik dus nooit gehad.'

Artikel 12-procedure

Sarah laat het er niet bij zitten. Via een zogeheten artikel 12-procedure hoopt ze af te dwingen dat het OM alsnog een strafzaak begint. Daarnaast wil ze een schadevergoeding van het kinderdagverblijf. Sarah: 'Vanaf de zomer is mijn zoontje niet veilig geweest bij hen. En naast de emotionele schade heb ik bijvoorbeeld ook dagen op mijn werk moeten missen.'
Dit mag niet bij andere kinderen gebeuren
Moeder Sarah
Sarah heeft het vermoeden dat de leidster die haar zoontje mishandelde, op dit moment solliciteert bij andere kinderopvangorganisaties. Dat is de reden dat Sarah haar verhaal doet tegenover RTV Noord: 'Dit mag niet bij andere kinderen gebeuren.'
Heeft u meer informatie over deze zaak? Mail naar arienne.dozeman@rtvnoord.nl
Verantwoording
Voor dit artikel heeft RTV Noord inzage gehad in diverse stukken: het proces-verbaal van de aangifte, het verslag van het gesprek tussen de ouders en het management van de opvang, en de beslissing van het Openbaar Ministerie om de zaak te seponeren. Daarnaast heeft RTV Noord met de moeder gesproken en een schriftelijke reactie ontvangen van het SKSG.
De achternaam van de moeder is bekend bij de redactie.