Bureau Steinfort: 'Opgeofferd op het spoor'

Het leek zo mooi. Een allesomvattende regeling, waardoor een gang naar de rechter op het laatste moment voorkomen kon worden. Begin mei werd er alsnog overeenstemming bereikt over de aanpak van één van de gevaarlijkste onbewaakte spoorwegovergangen van ons land: die aan de Voslaan in Winsum.
Het is spoorwegbeheerder ProRail die uiteindelijk onder de druk bezwijkt, de juridische druk van een civiele procedure en een kort geding. De procedures zijn aangespannen door Nanning Kazemier. Hij houdt ProRail aansprakelijk voor de dood van zijn zoon. De 24-jarige veehandelaar komt in oktober 2014 om het leven als hij in z'n auto wordt gegrepen door een trein. Het is het tweede dodelijke slachtoffer aan de Voslaan in een paar maanden tijd.
Kazemier eist niet alleen dat er onmiddellijk iets aan de onveilige situatie wordt gedaan, hij vraagt ook om een onkostenvergoeding van dertigduizend euro. 'Gerjon is opgeofferd op het spoor, zo voelt het voor mij. Het was geen roekeloosheid wat hem fataal geworden is. Daarom zeg ik, morgen de schop in de grond. Kan dat niet dan zet je er maar iemand neer, maar doe iets.'
De advocaat van Nanning Kazemier maakt het akkoord met ProRail begin mei wereldkundig. 'Er wordt eerst een tijdelijke noodweg langs het spoor aangelegd. Die weg moet er binnen een paar weken liggen. We schuiven het zeker niet op de lange baan. Ongelukken zoals die aan de Voslaan zijn gebeurd zullen zeker niet meer voorkomen', zo laat hij weten. Ook over de civiele procedure hebben beide partijen kennelijk overeenstemming bereikt. 'Het gaat om een allesomvattende regeling. We hebben afgesproken om daar verder geen mededelingen over te doen.'
De spoorwegbeheerder heeft waarschijnlijk dus betaald om een gang naar de rechter te voorkomen. En het is duidelijk niet de bedoeling dat de 'details' openbaar worden gemaakt. Ook ProRail zelf doet er het zwijgen toe. Geld in ruil voor geheimhouding? Het zou mij niets verbazen, al was het alleen maar om andere nabestaanden niet op een idee te brengen. De afgelopen vier jaar zijn er in Nederland namelijk 47 ongelukken op onbewaakte overwegen gebeurd. Daarbij vielen in totaal dertien doden.
Stel dat Nanning Kazemier inderdaad door ProRail is betaald, valt hem dan iets te verwijten? Nee, in zijn geval zou ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben. Onder het mom van: je hebt principes en vaste lasten. Bovendien heeft hij destijds een handtekening gezet in de veronderstelling dat er op korte termijn iets zou veranderen. Dat er ruim een half jaar later nog steeds geen actie is ondernomen moet ook voor hem een hard gelag zijn. Laat staan voor de mensen die dagelijks gebruik maken van de onbewaakte overweg.
Het laatste nieuws is dat ProRail recent een bod heeft uitgebracht op de landbouwgrond langs het spoor. Mocht de eigenaar akkoord gaan, dan zou de noodweg op z'n vroegst volgend jaar maart aangelegd kunnen worden. Tot die tijd blijft het advies: uitkijken bij het oversteken.