'Een topsporthal die tevens poptempel is!'

© RTV Noord
Donar speelt vrijdagavond Europees basketbal in Leeuwarden. Het MartiniPlaza is zoals wel vaker niet beschikbaar. Heel lang en luid is de roep om een topsporthal in Groningen. Is het tijd dat de gemeente de beurs trekt om basketbal, volleybal en korfbal een topaccommodatie te gunnen, Beter Weters?

Geld goed besteden

Groningen en haar kampioenen zijn rijp voor een echte topsporthal. Echter, als alleen de topsport wordt bediend dan rijmt dat niet met het huidige accommodatietekort in de breedtesport. Het een kan niet zonder het andere en er zal naar verbinding gezocht moeten worden. Belastinggeld mag, maar dan wel met meer gebruikers dan topsporters alleen. Het geld wordt dan effectiever besteed.

Poptempel

Bijvoorbeeld, in de Euroborg komt slechts twintig keer per jaar veel publiek. Dat is te mager. Bovendien, de business case zal het nodig hebben. Dus, een topsporthal die tevens poptempel is! De halsporten kennen geen opgeblazen bobocultuur. De gemeente en provincie kunnen zich daarom ook goed laten zien met de sportorganisaties, de sponsoren en de cultuurjongens. Zo'n project verdient die inzet. Mooi man.
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Volle tribunes

Zowel Donar als Lycurgus laten zien dat er veel fans zijn van basketbal en volleybal. Thuiswedstrijden trekken volle tribunes en de sfeer is er altijd uitstekend. Geen rellen, geen gedoe. Althans, geen gedoe voor de politie. Voor de clubs is het altijd passen en meten om de wedstrijden goed te faciliteren. Wat mij betreft heeft wethouder Paul de Rook volkomen gelijk als hij wil kijken naar de mogelijkheid om deze sporten beter te faciliteren in een vernieuwd MartiniPlaza.

Eenmalige bijdrage

In de politiek is vaak te horen dat er geen subsidie naar topsport moet gaan. Ik ben het daar in principe mee eens. Maar een goede topsportfaciliteit, zoals ook de Euroborg, rechtvaardigt voor mij een eenmalige bijdrage ter bevordering van het spelgenot!
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Topsporters zijn rolmodellen

Een goed sportklimaat is van groot belang voor een gezonde samenleving. Niet alleen fysiek, ook sociaal en economisch: topsport is een vestigingsfactor! In Groningen hebben we topsport voorzieningen in het middelbaar onderwijs (Loot-school), en ook RUG en Hanzehogeschool ondersteunen hun topsportende studenten. Hier plukken niet alleen de studenten de vruchten van: topsporters zijn prima rolmodellen om ook minder getalenteerden in beweging te krijgen én ze zijn ambassadeur voor onze stad en regio - gelukkig dezelfde naam, dat scheelt weer een reclamecampagne…

NAM

Aan publieke belangstelling schort het niet, ergo: het maatschappelijk draagvlak is duidelijk, althans op dit moment. Ik denk dat we onze ambities mogen vertalen: een topsporthal doet recht aan belang van de sport (top- en breedte), het plezier van de bezoekers en is een prachtig marketingelement. Voor de financiering zouden provincie en Menzis best eens samen een praatje kunnen maken, al gun ik de NAM ook een positief gebaar…
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Verdienmodel

Het antwoord is Ja! Groningen heeft belang bij een grote topsporthal met minimaal 5.000 goede zitplaatsen. Een topsporthal voor de internationale sportieve indoor-top. Uiteraard op basis van een uitstekend en valide verdienmodel; al zal dat moeilijk zijn naast het nieuw te bouwen Forum. De combinatie van Topsport met mogelijkheden voor 'een dagje uit,' kantoren voor de zakelijke markt inclusief woningbouw moet het streven zijn.

Ook de provincie

Groningen groeit naar 250.000 inwoners. En het is onmiskenbaar zo dat een top-accommodatie het niveau van de sport daarbinnen (nog) verder omhoog stuwt. Na het gebruik van de Euroborg is het FC Groningen sportief en zakelijk gemiddeld ook voor de wind gegaan. Zeer sterk zelfs! De gemeente moet initiatiefnemer worden samen met enige sterke zakelijke partners. De provincie zal daarna dan zeker niet achter blijven.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Genoeg faciliteiten

De stad Groningen heeft ook voor de (top)sport een meer dan regionale functie in het Noorden. Er wordt veel gesport en daar horen goede faciliteiten bij. Die zijn er naar mijn mening voldoende. We hebben de Euroborg, er komt een nieuwe sporthal bij de Euroborg, er is een mooie hal van het Alfa College en ook de Martinihal vervult een belangrijke rol daarin.

Eerst amateursport

Als er extra faciliteiten komen zullen die wat mij betreft kostendekkend moeten worden uitgevoerd door deze topsporten. Hierbij moet de gemeente zorgen voor vlotte bestemmingsplannen en bouwvergunningen, maar in de exploitatie moeten ze niet gaan deelnemen. Er zijn, voor zover ik weet, geen faciliteiten die nu zonder gemeentelijke subsidie tot stand zijn gekomen of nog steeds worden gesubsidieerd. Denk aan sportcentrum Kardinge. Wat mij betreft moet het geld in de eerste plaats gaan naar de amateursporten.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Niet hiervoor bedoeld

Natuurlijk is het zo dat ook deze sporten een prima locatie moeten hebben. Maar ik ben wel van mening dat gemeenschapsgeld hier niet voor bedoeld is. Echter als je de bestaande accomodatie verbouwd zou je inderdaad best mee kunnen denken om er een topsporthal van te maken.

Duit in het zakje

Indien alle betrokken partijen een duit in het zakje doen kan wat mij betreft ook de gemeente dat doen. Echter wel eenmalig en niet structeel. De exploitatie van een dergelijke hal moet in handen blijven van de gebruikers. Dit geeft ook een stimulans om er goed mee om te gaan.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...
Klik hier voor meer opinie op RTV Noord