Deze dag: Sicco sombert over onze welvaart

© RTV Noord
'Voor onze kindskinderen kunnen wij niet meer verwachten dan zoiets als de welvaart in Rusland tijdens de tsaar.' Dat voorspelde Sicco Mansholt, in een gesprek met het Nieuwsblad van het Noorden op deze dag in de geschiedenis, 5 december 1971.
Sicco Mansholt, geboren en getogen in de Groningse Westpolder, was - zoals de krant het destijds omschreef - een 'beproefd lid van de Europese commissie'. Een kroon op een carrière van de boerenzoon, verzetsstrijder en minister van Landbouw. Die volgens zijn biograaf 'de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politicus' is geweest.
In Brussel neemt hij de sanering van de Europese landbouw voor zijn rekening. Om efficiënt te produceren, is een grootscheepse schaalvergroting noodzakelijk. Die uiteindelijk miljoenen Europese boeren de kop zal kosten.
In de ogen van Mansholt een noodzakelijke operatie, want 'we leven op de top van onze welvaart', en die wil je voor je kinderen en kindskinderen in stand houden. Later zal hij daar anders over denken.
Ten tijde van het vraaggesprek met de Brusselse correspondent van het Nieuwsblad van het Noorden komen de problemen verrassend sterk overeen met die in onze tijd. Het milieu en de wankele wereldvrede zijn de grootste bedreigingen van onze welvaart. Mansholt probeert een handelsoorlog die op uitbreken staat tussen Europa en de Verenigde Staten, te voorkomen.
Europees samenwerken is ook in die tijd moeizaam manoeuvreren, terwijl het nog maar het 'Europa van de tien' was. Over toetreding waren volksraadplegingen gehouden in Noorwegen, Denemarken en Ierland. Mansholt vindt dat zoiets nimmer in Engeland moet plaatsvinden: 'daar zou immers een massaal 'nee' uitkomen, terwijl het Lagerhuis in ruime meerderheid vóór was'. 
Eurocommissaris Mansholt ziet in de beginjaren '70 de grenzen van de groei naderen en daarmee die van onze welvaart. Hij maakte zich vooral zorgen over de eindigheid van de grondstoffenvoorraad. Een halve eeuw verder hebben we het nog steeds goed, al zijn de problemen vergelijkbaar groot als toen, op deze dag in de geschiedenis, 5 december 1971.
Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.