Instellingen

Waar gaan die verkiezingen straks over?

© RTV Noord

In maart bepalen we wie de provincie Groningen bestuurt. Die stem telt ook voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Gaat dat landelijk verhaal dan ook overheersen of zijn er nog Groningse thema's die het verschil maken tussen partijen, Beter Weters?

Op elkaar lijken

'Het is duidelijk dat de provinciale verkiezingen van groot belang zijn voor de politieke situatie in de provincie, maar door de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer ook voor de landelijke politiek. Natuurlijk zijn er thema's waarop partijen zich kunnen onderscheiden.'

'Opvallend is wel dat lokaal de politieke partijen de neiging hebben steeds meer op elkaar te gaan lijken. Als er wel afwijkende standpunten worden opgenomen, gaat het vaak om populistische thema's. Het doet me af en toe een beetje terugverlangen naar zuilen waar duidelijk was waar partijen voor stonden.'

Klappen door regeren

'Thema's zijn natuurlijk wel bereikbaarheid, woningbouw en milieu. Ook de zorg voor ouderen en jeugd zijn belangrijke onderwerpen. Daar staan lokale en landelijke partijen (gelukkig) vaak op één lijn.'

'Toch liggen de meningen daarover niet heel ver uit elkaar, maar worden vaak bepaald door budgettaire grenzen. Het zal betekenen dat de provinciale partijen moeten hopen dat hun landelijke vertegenwoordigers het goed doen. En zelfs dan kan het zijn dat regeringspartijen klappen krijgen omdat ze verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop van niet!'

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Provincie overbodig

'Maar eerst de hamvraag: is de provincie nodig? Als inspraakinstrument? Als tussenlaag, om de bureaucratie dichterbij te brengen? Als wezenlijk bestuursorgaan? Ja, het houdt mensen aan het werk. Ja, het remt (te?) snelle landelijke besluitvorming. Ja, het brengt besluitvorming dichterbij. Maar: nee, het is overbodig, de provincie. Vraag het een willekeurige passant en hij weet niet wat de provincie nu precies doet. Vraag door en hij of zij staat met de mond vol tanden.'

Gasprobleem bewijst het

'En dus gaan steeds minder mensen stemmen en wordt het imago van de politiek alleen maar verder uitgehold. Weg ermee! Nergens voor nodig, in ons toch al kleine landje. Zonde van de tijd, de moeite en het geld. De juistheid van deze stellingname is afdoende aangetoond in de afgelopen 'gasproblematiek'-jaren: de provincie deed er niet of nauwelijks toe.'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Provincie is nodig

'De provincie als bestuurslaag doet ertoe. Omdat er gemeent-overschrijdende problemen, opdrachten en belangen zijn. En soms een scheidsrechter nodig is… Dan doen dus ook politieke standpunten ertoe en heeft elke stem consequenties voor het toekomstige beleid.'

'Is het ieder voor zich en God voor ons allen (behalve voor homo's natuurlijk, maar dat terzijde) of wil je er zeker van zijn dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen deel kunnen nemen aan sport en cultuur? Wordt het staan voor een ijzeren voorraad en nieuwbouw van sociale huurwoningen of mag de markt zijn gang gaan? En wat wanneer die markt er een zootje van maakt?'

Verlanglijstje

'Hoe combineer je leefbaarheid, krimp, werkgelegenheid, aardbevingsschade, sloop of nieuwbouw en versterking met ons prachtige Groninger landschap? Geen enkele partij heeft als enige de wijsheid in pacht.'

'Ook provinciaal zal er samengewerkt moeten worden en dus concessies gedaan. Want dat is de status van je verkiezingsprogramma: een verlanglijstje, met de belofte je hard te maken voor. En dat is meer dan hard schreeuwen!'

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Zo is het altijd

'Provinciale Statenverkiezingen worden, zolang ik ze volg, altijd beïnvloed door de landelijke politiek. Daar vond en vindt men van alles van, maar het is zoals het is. Dit jaar speelt echtereen landelijk thema in onze eigen regio. Of beter gezegd, er speelt een regionaal thema in de landelijke politiek. Uiteraard heb ik het dan over de aardbevingsproblematiek. Dit thema zal dan ook ongetwijfeld een grote rol spelen in de verkiezingscampagnes.'

Thema's genoeg

'Met name de 'landelijke partijen' zullen daarbij beoordeeld worden op de standpunten van hun Haagse collega's. Maar uiteraard speelt er meer. De energietransitie, de aanpak van de zuidelijke ringweg en landbouw- en natuurontwikkeling spelen ook vast een rol in de campagnes. Kortom, thema's die soms veel mensen aanspreken, soms vooral bepaalde groepen.'

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Wat deden ze eigenlijk

'Deze verkiezingen gaan over de vraag van wie Groningen is. Over hoe we de democratie gaan opeisen en weer baas worden in eigen straat, plaats en provincie. Over hoe we de macht van politieke praatjesmakers en multinationale misbruikers breken.'

'Het gaat er niet om wat politici de komende weken beloven, maar wat ze de afgelopen jaren deden. Stonden ze aan de kant van hechte gemeenschappen, dappere dorpen en stoere mensen? Of plezierden ze vooral hun politieke geestverwanten in Den Haag?'

Wantrouw beloftes

'Veel provinciale politici hebben wat dat betreft geen fraai palmares te overleggen. Als het er echt op aankwam, bleken ze vooral cheerleaders van hun eigen partij in dit of het vorige kabinet.'

'Geen partij gaat op 20 maart met een populair standpunt over wegen, windmolens of gaswinning de verkiezingswinst claimen. Geen partij zal daags na de verkiezingen de wereld veranderen. Wantrouw de partijen die hemel en sterren beloven in ruil voor een stem.'

Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Eerste Kamer

'Juist de Provinciale Staten-verkiezingen worden altijd het meest beÏnvloed door de landelijke politiek. Op 20 maart zullen de landelijke zenders dan ook weer de uitslagen becommentariëren. De kopstukken van de landelijke partijen komen weer in beeld.'

'Thema's zullen bijvoorbeeld zijn: verliest het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer? Worden de regeringspartijen afgestraft? Zet de winst van GroenLinks echt door?'

Nieuwsmedia op landelijk

'Er zijn vele zeer belangrijke provinciale thema's die ook heel hoog zouden moeten scoren. Natuurlijk het pijnlijke gasdossier. Maar ook: de noodzakelijke supersnelle spoorverbinding naar het Westen en bijvoorbeeld het omstreden windmolen- en windparkbeleid. Ik hoop dat bij deze Statenverkiezingen vooral provinciale onderwerpen de nieuwsbulletins in de media zullen domineren. Maar ik verwacht het echter niet.'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Eenheidsworst

'Nee, geen enkele partij zal zich echt onderscheiden ten opzichte van de rest. Natuurlijk legt elke partij de accenten anders, maar echt een radicaal andere koers zal zich niet aandienen. Met name de landelijke partijen zullen ook de landelijke standpunten huldigen. En we hebben gezien wat dat voor Groningen oplevert.'

Alles kabbelt voort

'Na vele beloften uiteindelijk weinig of niets. Als voorbeeld het gasdossier. Dat blijft een drama. Maar ook de oppositie partijen hebben wat mij betreft weinig laten zien. Kortom ik ben bang dat het schip van de provincie rustig verder kabbelt.'

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...