Instellingen

'Verschraling van het Refaja is verkeerd. Totaal verkeerd!'

© RTV Noord

Opnieuw heeft het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal te maken met het sluiten van een afdeling. De denktank Zorg voor de Regio komt met het plan om de spoedeisende hulp te sluiten. Moet het kabinet ingrijpen, Beter Weters?

Breed verzet

De kosten van de ziekenhuiszorg zijn de laatste jaren fors gestegen. Het aantal voorzieningen in de dorpen neemt daarentegen snel af. De twee ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten zijn al weg ten faveure van één lokatie in Scheemda. Nu opnieuw plannen in Hoogeveen en Stadskanaal om de zorg sterk te verminderen. Vooral de gedeeltelijke afbouw van de spoedeisende hulp in Stadskanaal stuit op breed en fel verzet. 

Totaal verkeerd

Anne Kuik (Tweede Kamerlid CDA): We hebben direct schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid. Krimp wordt door deze maatregel gestimuleerd. Hoe zit het hier over tien jaar met de voorzieningen? zal de jonge inwoner zich nu hardop afvragen. Terecht. Verschraling van het ziekenhuishulp-aanbod in Stadskanaal en Hoogeveen is daarom verkeerd. Totaal verkeerd!

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Regio verdient volwaardig ziekenhuis

Ziekenhuizen mogen niet failliet gaan en iedere regio verdient een volwaardig ziekenhuis. Dat vindt iedereen; van verpleegkundigen tot patiënten, van verloskundigen tot de lokale gemeenschap. Het probleem is dat zij het niet voor het zeggen hebben, maar lui die verdienen aan zieke mensen.

Vechtmarkt

De politiek gaf hen zoveel speelruimte, dat ze kunnen beslissen over noodzakelijke basisvoorzieningen, terwijl zij niet het belang van mensen voor ogen hebben. De zorg is verworden tot een nietsontziende vechtmarkt. Winstcijfers prevaleren boven de gezondheid van mensen. Een moeizame bevalling of levensbedreigende situatie wordt een loterij. Dat pikken we niet. De politiek moet hier ingrijpen. Niet morgen maar vandaag.  Het belang van een volwaardig ziekenhuis in Stadskanaal staat buiten kijf.

Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Extra geld

Nederland kent 308 ziekenhuizen. Deze hebben verschillende groottes en disciplines. Regionale ziekenhuizen hebben minder te bieden dan bijvoorbeeld grote stedenziekenhuizen. Wanneer we overal maximale zorg willen garanderen zal de overheid extra geld moeten investeren, want marktpartijen (lees: zorgverzekeraars) zullen dat niet doen, wanneer dat niet volgens de wet hoeft.

Onafwendbaar

Het betekent dus dat wettelijk moet zijn geregeld waaraan de zorg in Nederland moet voldoen. Die regels zijn er, bijvoorbeeld maximale aanrijtijden voor ziekenhuizen. Wanneer aan deze regels wordt voldaan kan het zijn dat delen van de zorg moeten worden afgestoten in sommige ziekenhuizen. Willen we dat niet, dan moeten de regels worden aangepast. Daardoor worden kosten hoger en zullen premies verder stijgen. Hoe vervelend ook voor Stadskanaal, deze sluiting lijkt onafwendbaar.

David de Jong is directeur van basisschool De Princenhof in Leeuwarden. Hij was vijftien jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Mistroostig gevoel

Mistroostig, een woord dat ik bijna nooit gebruik. Maar in dit geval beschrijft het precies mijn gevoel over dit plan. Ik ken het Refaja Ziekenhuis goed. Mijn vader was er in de laatste jaren van zijn leven met grote regelmaat 'te gast'. Ook mijn moeder kent het ziekenhuis meer dan goed.

Kan leiden tot doden?

Spoedeisende hulp is vaak levensreddende hulp. Vanuit haar woonplaats is het veertien minuten rijden naar het Refaja, de rijtijd naar het ziekenhuis in Emmen is bijna twee keer zo lang. Naar Assen zelfs drie keer. Die tijd kan cruciaal zijn. Ik snap best dat er goed gekeken wordt naar betaalbare zorg. Maar het wegnemen van levensreddende hulp kan toch alleen maar tot doden leiden? Daar word ik mistroostig van.

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Schering en inslag

Sinds de gezondheidszorg zonodig geprivatiseerd moest worden, omdat dat véééél beter voor de zorg èn de mensen zou zijn, is marktdenken schering en inslag. Het gaat niet om kwaliteit van wat-dan-ook, maar om wat wat-dan-ook kost. En dat is altijd teveel.
 

Ordinair commercieel denken

De zorgverzekeraars hebben ziekenhuizen en huisartsen in de tang, en dus zullen die beide altijd in de voorstellen van de verzekeraars meegaan. Anders worden ze buitenspel gezet, en wordt de zorg (onder het mom van “dat is het beste voor de mensen”) aan anderen toebedeeld. Gewoon ordinair commercieel denken, dat is het. En daaraan doen ziekenhuizen en huisartsen driftig mee.

Je zou anders hopen, maar dat valt niet te verwachten. En de overheid? De-privatiseren! Maar ja, zolang een verkeerd begrepen liberalisme nog hoogtij viert, valt dat niet te verwachten.

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Schamen

Inderdaad, alweer een klap voor het Refaja. En niet alleen het Refaja, maar ook de regio.
Patiënten die gebruik moeten maken van dit ziekenhuis zijn wederom de klos. Die denktank zou zich moeten schamen voor dit besluit en met name de zorgverzekeraars.

Randstadkabinet

Wel premie vangen maar geen service. Maar ook het kabinet zou beter moeten weten, maar ach, die zitten in een regio waar zorg ten overvloede is. Het noorden zoekt het maar uit wat dit Randstedelijk kabinet betreft. Op 20 maart zijn er verkiezingen en ik hoop dat u niet stemt op partijen die in het kabinet zitten opdat ze weten dat wij lak aan hun hebben.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Samenhangende plannen zijn nodig

Spoedeisende zorg moet overal binnen vijftien minuten beschikbaar zijn. En huisartsenposten moeten ook in de buurt te vinden zijn. Met die uitgangspunten moeten er per regio samenhangende plannen komen. Dat zal misschien tot herschikkingen leiden om voldoende locaties met goeie zorg overeind te kunnen houden.

Onaanvaardbare proporties

Een toenemend probleem is de beschikbaarheid van huisartsen, sleutelfunctionarissen in de zorg. De gepresenteerde plannen missen het samenhangend perspectief. Dunbevolkte gebieden horen ook bij Nederland. Als daar de publieke dienstverlening op de tocht komt te staan nemen de tegenstellingen tussen stad en platteland onaanvaardbare proporties aan.

Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...