Raad van Toezicht

Het omroepbedrijf bestaat uit de rechtspersoon ‘Stichting RTV Noord’. De stichting wordt geleid door een statutair directeur/bestuurder, met een Raad van Toezicht als toezichthouder.

Directeur/bestuurder is Nina Nomden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Rein Swart (voorzitter)
Nelly Paanakker
Elze Klinkhammer
Peter Keijzer
Peter Lubbers

Programmabeleid

RTV Noord werkt op basis van een publieke zendmachtiging, verstrekt door het Commissariaat voor de Media, op voordracht van de provincie Groningen. De programmering is onderworpen aan regels die in de Mediawet en het Mediabesluit zijn opgenomen.

Onderdeel daarvan is het bestaan van een zgn. programmabeleidbepalend orgaan (PBO), dat het media-aanbod van de omroep bepaalt en evalueert aan de hand van de missie en de taken van de regionale omroep. De samenstelling van dat PBO moet een afspiegeling van de regionale samenleving zijn. De leden ervan worden op voordracht van de hoofdredacteur door de directeur-bestuurder benoemd. Dit noemen wij de Regionale Mediaraad.

De Regionale Mediaraad

De leden van de Regionale Mediaraad van RTV Noord zijn:

Mevr. K. Noeken (Kunst en Cultuur)
Mevr. P. Hietbrink (Onderwijs)
Mevr. E. Dijkstra (Sport)
Mevr. L. de Haan (Landbouw)
Mevr. G. Klooster (Ondernemers)
Dhr. F. Stol (Levensbeschouwelijke organisaties)
Dhr. A. Kuiper (FNV/ CNV Regiowerk Noord)
Dhr. M. Wieling (Groninger Cultuur)
Dhr. N. Kuizenga (Recreatie en Toerisme)
Dhr. T. Kugel (Jongeren)
Dhr. M. Y. Boss (Diversiteit)

Kunnen we je helpen?

Berichtje sturen
Via dit formulier
komt je bericht direct bij de juiste persoon.

Telefoon
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
050 - 319 99 99 (lokaal tarief)

E-mail
Stuur een e-mail naar tammoentrui@rtvnoord.nl