Zuidelijke ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen

Van 2017 tot 2024 wordt in de stad Groningen gewerkt aan een nieuwe zuidelijke ringweg. In dit overzicht lees je wat dat voor jou als automobilist en bewoner betekent.

Op 19 oktober 2016 werd officieel groen licht gegeven voor de plannen van de zuidelijke ringweg, die jarenlang in de maak waren. In 2017 gingen de werkzaamheden van start. De verbouwing zou in 2021 klaar moeten zijn, maar door allerlei problemen en vertragingen lijkt het er nu op dat de verbouwing van de Ring Zuid pas in 2024 klaar is.

Waarom de verbouwing van de Ringweg Zuid?

Per dag gaan zo'n 160.000 mensen naar de stad Groningen. Ook veel mensen die de stad passeren rijden over de ringweg. De verwachting is dat de hoeveelheid verkeer de komende jaren verder toeneemt. Om die stroom antwoord te kunnen bieden én beter door te laten rijden, wordt de zuidelijke ringweg aangepakt.

Wat behelzen de plannen aan de Ringweg Zuid?

De verbouwing van de Ring Zuid bestaat uit meerdere grote deelprojecten. De belangrijkste verandering is het weghalen van de verkeerslichten op het Julianaplein, het verkeerspunt waarop de zuidelijke ringweg, het centrum en de A28 richting Assen samenkomen. Het kruispunt met verkeerslichten maakt plaats voor op elkaar gestapelde bochten en 'lussen' waarmee je zonder verkeerslichten andere richtingen kan inslaan. Een soortgelijke aanpak gebeurt op het Vrijheidsplein bij de Gasunie en Martiniplaza in de buurt.


Verder wordt een groot deel van de zuidelijke ringweg onder de grond te liggen, op acht meter diepte. Dat gebeurt tussen het Julianaplein en het Europaplein, het verkeerspunt waarop je de ring kan verlaten om naar het UMCG of de Ikea te gaan. Bovenop het ondergrondse gedeelte verrijst een park: het Zuiderplantsoen. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, worden verschillende op- en afritten verwijderd. Zo kan je niet meer vanaf de Oosterpoortbuurt de ring af of op.

Door de aanpassingen moeten verschillende drukke routes in de stad worden ontlast. Toch zijn er ook wegen in de stad die juist meer verkeer zullen krijgen.

Verbouwing Ring Zuid geteisterd door problemen

In november 2017 komen de eerste scheuren in de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Dan blokkeert de Raad van State het kappen van bomen langs een deel van de ringweg. Die bomenkap is aangekaart door de Vleermuiswerkgroep. In januari mag de kap alsnog doorgaan, maar het blijkt een startsein van opeenstapelende ellende.

In mei 2018 gaat het fout. Ten zuiden van de ringweg moet de Helperzoomtunnel onder het spoor worden gelegd. Dat is nodig om het kruispunt bij de Esperantostraat, direct onder de huidige ringweg, te kunnen weghalen. Het plaatsen van de tunnel gaat echter fout. De grond blijkt onverwachts fors te bewegen en de tunnel kan niet worden geplaatst. Er moeten een nieuwe treinvrije periode worden geregeld en werkzaamheden rondom de tunnel en de Esperantostraat worden opgeschort.

Mede door de verschuivingen is er meer tijd en personeel nodig om de verschillende werkzaamheden te voltooien. Het is duidelijk dat de aanpak van de zuidelijke ringweg minstens twee jaar langer duurt. Er worden opnieuw bijgestelde werkzaamheden voor de zomer van 2018 bedacht, die in vijf weken plaats moeten vinden. Het plan wordt echter te onveilig bevonden en de werkzaamheden kunnen niet doorgaan. De verwachting is nu dat de ringweg pas 2024 klaar is.


De vertraging in de verbouwing en de kosten die dat met zich meebrengt, zorgen voor vragen in de politiek. Verschillende oppositiepartijen in de provincie zeggen het vertrouwen in de huidige bouwpartijen op, of willen de verbouwing annuleren als die meer geld gaat kosten. Er wordt een onderzoek opgesteld naar het functioneren en de samenwerking van de verschillende betrokken bouwpartijen. Volgens de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en de aannemer Combinatie Herepoort zijn er in maart 2019 echter weer 'goede afspraken gemaakt' om verder te werken aan de verbouwing.

Vijf jaar aan grote werkzaamheden

Er volgen vijf jaar met grote werkzaamheden. Zo worden er damwanden ingetrild voor het aanleggen van de kilometerslange verdiepte nieuwe ringweg, worden er afslagen weggehaald, tijdelijke viaducten gebouwd, wordt een nieuw spoordek neergelegd en wordt iets zuidelijker in de stad de Helperzoomtunnel aangelegd om een deel van het verkeer op te vangen.

Daarnaast wordt het grootste knooppunt van de provincie aangepakt: het Julianaplein. De wegen van en naar de kruising worden door de jaren heen meerdere keren afgesloten. Geleidelijk aan verandert het kruispunt met verkeerslichten in een alternatief met meerdere lussen en rijlagen over elkaar heen.

Wat er gebeurt er in 2024?

In 2024 moet de verdiepte zuidelijke ringweg worden geopend - al zijn er opnieuw zorgen over de financiële situatie: aannemer Combinatie Herepoort laat weten dat het kampt met oplopende verliezen.

De planning van de ringweg liegt er echter niet om. In het laatste half jaar van de werkzaamheden worden het vernieuwde Vrijheidsplein, het nieuwe Julianaplein, het deel van de zuidelijke ringweg dat onder de grond ligt en het Europaplein met elkaar verbonden. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het verkeer.

Als de ringwegwerkzaamheden zijn voltooid, moet de huidige bovengrondse ringweg worden gesloopt en plaatsmaken voor het Zuiderplantsoen. Dat moet in de loop van 2025 klaar zijn.


Laatste nieuws over de ringweg

Dit is het laatste nieuws over de ontwikkelingen, met het nieuwste bericht bovenaan: