Miljoenen voor WK wielrennen nog geen gelopen race

Het laatste Nederlandse WK: Valkenburg 2012
Het laatste Nederlandse WK: Valkenburg 2012 © Maarten van Maanen/Flickr (Creative Commons)
Provinciale Staten van Groningen staan vooralsnog gereserveerd tegenover het plan om 5,8 miljoen euro te steken in het WK wielrennen. Coalitiepartij SP is tegen, terwijl de andere coalitiepartijen ChristenUnie en GroenLinks intern verdeeld zijn.
Naast de SP zijn de PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden tegen het plan van gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) om miljoenen vrij te maken voor de komst van de wereldkampioenschappen wielrennen. Dat zijn 17 van de 43 zetels.

Investeren in breedtesport

Bij coalitiepartij ChristenUnie zijn de Statenleden Gerrit Jan Steenbergen en Rinze van den Born voor het voorstel, maar zien de Statenleden Fredric Geijtenbeek en Hilma Oudman het niet zitten. Reden: de ChristenUnie wil investeren in breedtesport, niet in het binnenhalen van een topsportevenement. Deze regel is opgenomen in het verkiezingsprogramma in 2015.
'Wij hebben heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma staan dat we niet aan topsport doen', zegt Steenbergen. 'In principe zeggen we: een 'nee' vanuit de ChristenUnie. Aan de andere kant wegen we de exposure ook mee. Het is hartstikke spannend. Ik wou dat ik het nu al wist.'

Risico-analyse

Ook GroenLinks is intern verdeeld. Statenlid Hendri Meendering is kritisch over het vrijmaken van miljoenen voor topsport. Fractievoorman Arjen Nolles geeft aan dat de fractie wacht op de risico-analyse van accountantskantoor Ernst & Young. 'Woensdag wordt dan duidelijk of we voorstemmen, tegen zijn of verdeeld stemmen.'

Sleutelpositie PvdA

Het CDA en D66 zijn voor het plan, de VVD 'heeft een positieve grondhouding', waardoor de PvdA mogelijk de doorslag gaat geven. Maar die partij is er nog niet uit. 'Wij weten het nog niet', zegt PvdA-fractieleider Gert Engelkens. 'Komende dinsdag hakken we bij de fractievergadering de knoop door.' Is de PvdA tegen, dan is de stemverhouding 23 tegen en 20 voor. Stemt de PvdA voor, is de stemverhouding 26 voor en 17 tegen.
Huis voor de Sport-directeur Rob de Waard hoopt dat de provinciale partijen 'met een banddikte voorsprong' instemmen met het voorstel van Brouns. Brouns zelf liet eerder weten de argwaan te begrijpen, maar hij gelooft dat het binnenhalen van het WK wielrennen een groot economisch effect zal hebben.