Uitleg: stikstof en Groningen

Rond juni 2022 zijn er opnieuw boerenprotesten in provincie Groningen en de rest van Nederland, net als in 2019. De acties zijn een gevolg van de stikstofplannen die het kabinet aankondigt. Daarin staat dat vooral de agrarische sector kleiner moet worden om natuur te beschermen.

In de provincie zijn er 2.478 boerenbedrijven, telt het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarvan beschikt 59 procent over vee; de groep die het meest te maken krijgt met de stikstofplannen.

Hoe zit het nu precies?

De belangrijkste ontwikkelingen:

  • Mei 2019: De Raad van State oordeelt dat de overheid kwetsbare natuurgebieden niet voldoende beschermt tegen stikstof.
  • September 2019: De overheid komt met een advies: de stikstofuitstoot moet in ruim 10 jaar voor de helft naar beneden. Het verkleinen van de veestapel is de belangrijkste maatregel. Bouwprojecten worden stilgelegd en de maximumsnelheid gaat van 130 naar 100 km/u.
  • Oktober 2019: Boeren protesteren overal in Nederland. In Groningen wordt bij een protest de deur van het Provinciehuis in gereden.
  • Juni 2022: Het kabinet stelt dat de stikstofaanpak vergroot en versneld moet worden. De nadruk ligt daarbij nog steeds op het verkleinen van de veestapel in Nederland. De uitvoering daarvan wordt bij de provincies gelegd, die binnen een jaar met plannen moeten komen.
  • Juni en juli 2022: Opnieuw zijn overal in Nederland boerenprotesten. In Groningen zijn er verschillende acties op en langs de A28, A7 en de grensovergangen bij Ter Apel en Bad Nieuweschans.