Groningen is een van de grootste studentensteden in Nederland. In de stad studeren 60.000 studenten en wonen er meer dan 30.000. Het aantal internationale studenten neemt daarnaast toe. Dat zorgt voor verschillende uitdagingen. In dit dossier de cijfers, de trends en het laatste nieuws.


Onze dossiers: A7 | Aardbevingen | Binnenstad Groningen | Blauwestad | Groninger Forum | Herindeling | Hoofdstation Groningen | Inbraken in Groningen | Studentenhuisvesting | Windmolens | Wonen in Stad | Zonnepanelen | Zuidelijke Ringweg


 

Aantal studenten in Groningen al jaren stabiel

Het aantal studenten in Groningen is de laatste jaren stabiel. Afhankelijk van het jaar, studeren er tussen de 55.000 en 60.000 studenten in de stad Groningen. De Hanzehogeschool telt 29.230 studenten, de RUG heeft er 28.750.

 

Aantal studenten op kamers in Groningen: steeds meer

In 2018 wonen er 30.745 studenten op kamers in Groningen, het hoogste aantal in de laatste tien jaar (bron: Gronometer). Dat is goed voor 15 procent van de bevolking in Stad.


Stijgend aantal internationale studenten in Groningen

Het aantal internationale studenten dat zich inschrijft aan de RUG, neemt de laatste jaren sterk toe. In totaal wonen er in 2018 zo’n 8660 internationale studenten in Groningen. Dat is maar liefst 1400 meer dan in 2017, en een voortzetting van de trend dat er steeds meer internationale studenten in Groningen wonen. Bij de Hanzehogeschool neemt het aantal internationale studenten iets af.

(Bron: Groningen City Monitor)

Verreweg de meeste buitenlandse studenten komen uit Duitsland: alleen al op de RUG is dat 33 procent. Groot-Brittannië (5,5 procent) en China (5 procent) volgen. Ook ontvangen zowel de RUG als Hanze veel studenten uit Italië, Roemenië en Bulgarije.


Kamernood onder internationale studenten

De grote toename levert problemen op bij de huisvesting van internationale studenten. Begin 2017 hadden zoveel studenten moeite met het vinden van woonruimte in de eerste weken van hun studieperiode, dat er werd geprotesteerd bij het Academiegebouw en er Kamervragen over werden gesteld.

De gemeente en RUG moment moesten bijspringen met een oud-azc als noodopvang. Daar maakten zo’n 45 studenten gebruik van.


Instanties kijken naar noodopvang en woningen buiten Stad

Voor het studiejaar 2018-2019 verwacht alleen de RUG al 2000 inschrijvingen méér dan afgelopen jaar. De gemeente, RUG en Hanze bereiden verwachten 500 tot 1000 woningen te moeten regelen voor de doelgroep; waaronder 250 containerwoningen aan het Suikerunie terrein en ook projecten buiten de stad. Als veel studenten in het begin van het jaar nog zonder onderdak zitten, worden noodopvangen geregeld zoals een hotelboot, en in het uiterste geval een tentenkamp. Een tent kost tussen 350 en 400 euro per maand, de hotelboot zelfs 1300 euro voor één maand. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf van huisvesting zijn tijdelijke kamers onontkoombaar.


Oplichters maken misbruik van kamertekort Groningen

Het kamertekort voor internationale studenten in Groningen is ook te merken bij Nederlandse studenten. Groningers die een advertentie voor een kamer op Facebook zetten, krijgen binnen enkele dagen 200 tot 300 aanmeldingen van internationale studenten.

Malafide bureau’s maken misbruik van de situatie. Ze laten Nederlandse en internationale studenten van tevoren hoge bedragen overmaken voor fictieve kamers. De onderwijsinstellingen en gemeente roepen een site in het leven om te waarschuwen voor oplichtingspraktijken: At home in Groningen. In facebookgroepen geven opgelichte internationale studenten aan zich niet welkom te voelen in Groningen.

Belangrijke verhalen:

 

 

'Huisjesmelkers bedreigen studenten Groningen'

De krapte op de kamermarkt zorgt voor een machtspositie onder verhuurders van kamers. De Groningen Studentenbond (GSb) stelt na een enquête onder 1227 studenten dat kamers in Groningen gemiddeld 80 euro duurder zijn dan ze wettelijk mogen zijn. Ook worden vaak onrechtmatige bemiddelingskosten betaald voor het verkrijgen van een kamer.

Al jaren is duidelijk dat studenten die klagen over hun kamer of de kosten, te maken kunnen krijgen met een niet-meewerkende opstelling van huisjesmelkers. Volgens GSb worden huurders ‘schreeuwend opgebeld, verdwijnt er opeens een laptop uit huis of word je voor je woning opgewacht’.


Gemeente wil vergunningen huisjesmelkers aanpakken

De gemeente zit in zijn maag met de macht van de huisjesmelkers. Ze doet in 2017 een oproep aan de Tweede Kamer om de pandjesbazen aan te kunnen pakken. In de zomer van 2018 stemt de gemeenteraad van Groningen voor een nieuw vergunningsysteem voor verhuurders. Daarbij kunnen verhuurders na klachten de vergunning van een pand verliezen, of zelfs al hun vergunningen op panden kwijtraken. Over de juridische mogelijkheden en doortastendheid van deze regels is echter nog niet veel duidelijkheid.


Populairste studentenverenigingen in Groningen

Ondanks de afname van Nederlandse studenten aan de RUG en Hanzehogeschool en het duurdere studeren dankzij het leenstelsel, gaat het goed met de Groningse studentenverenigingen. Dit zijn de vijf grootste studentenverenigingen op basis van het nieuwe ledenaantal per jaar:

  1. Albertus Magnus (+-500 aanmeldingen per jaar, uitschieter van 605 in 2018)

  2. Vindicat (+-450 aanmeldingen laatste jaren)

  3. Dizkartes (+-240 aanmeldingen per jaar)

  4. NSG Navigators (+-125 aanmeldingen per jaar)

  5. Cleopatra (+-55 aanmeldingen per jaar)

ESN, de vereniging voor internationale studenten, werkt niet met ledenaantallen maar met kaarthouders voor evenementen. Dat zijn er nu in het jaar 2017-2018 3000; meer dan het aantal leden van Albertus (2400) en Vindicat (2000).


Laatste nieuws over studenten in Groningen

Bij RTV Noord volgen we het laatste nieuws over studenten, studeren en studentenhuisvesting in Groningen op de voet. Hieronder vind je het meest recente nieuws: