'Er loopt zoveel talent rond in de regio'

De vrouwenvoetbal-tak van FC Groningen verder uitbreiden en professionaliseren, met als stip op de horizon een elftal dat in 2026 actief is in de eredivisie. Dat is de ambitie van Valerie Overkamp, coördinator meiden- en vrouwenvoetbal van de FC.