Minister erkent het probleem van Het Hogeland: 'een goede stap'

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan Winsum. Dat deed ze op uitnodiging van burgemeester Henk Jan Bolding. Het college vindt dat ze te weinig geld uit Den Haag krijgt.