God in Groningen: Hulp voor de voedselbank

Van oudsher is de zorg voor armen iets wat de kerk zich altijd aan heeft getrokken. Heb uw naasten lief staat in de bijbel tenslotte. Daar komen een kerk en de voedselbank elkaar tegen.
Al in 1267 is er in de stad Groningen sprake van een armenhuis waarin mensen die geen dak boven het hoofd hebben worden opgevangen. Een initiatief van kloosterlingen. Dat gastenhuis bestaat nog steeds onder de naam Pelstergasthuis.
De voorzitter van de voedselbank in Groningen stond afgelopen weekend in een ander gasthuis, het Pepergasthuis, op de kansel. Om gelovigen aan te sporen vooral toch te geven. God in Groningen was erbij.