Verloskundigen maken zich zorgen om Ring Zuid-files: ‘Liever thuis bevallen dan op de vluchtstrook’

De buik van een zwangere vrouw, ter illustratie
De buik van een zwangere vrouw, ter illustratie © Daniel Reche/Pexels
Verloskundigenpraktijken uit Groningen raden zwangere vrouwen aan om thuis te bevallen vanwege de werkzaamheden en files rondom de zuidelijke ringweg. 'Dat gaat ons het komende half jaar nog wel zorgen opleveren', zegt verloskundige Saskia van Barneveld.
Op het spreekuur sprak de vijfendertig weken zwangere Klarien Lenting maandag haar zorgen uit. ‘Ik wil graag in het ziekenhuis bevallen, maar het is de vraag of ik daar op tijd kan komen’, zegt ze. De eerdere twee bevallingen van Lenting gingen erg snel en dat zal bij deze bevalling naar verwachting ook zo gaan.

Thuisbevalling

Daarom adviseert verloskundige Van Barneveld van Verloskundigen Fiere uit de stad Groningen haar om zich ook voor te bereiden op een thuisbevalling.
‘Verloskunde is zorg die je niet kunt plannen. Het is daarom lastig om van tevoren op scenario’s te anticiperen’, legt ze uit.
Thuis is dan de meest veilige optie
Verloskundige Esther Schellekens
Bij Verloskundigenpraktijk West uit de gemeente Westerkwartier proberen ze vrouwen eveneens te motiveren om voor een thuisbevalling te kiezen, zodat ze niet het risico lopen om in de file te staan en te laat in het ziekenhuis te komen. ‘Thuis is dan de meest veilige optie’, zegt verloskundige Esther Schellekens.

Slapen op de praktijk

Net als Van Barneveld maakt Schellekens zich zorgen over de bereikbaarheid van de vrouwen die op het punt staan te bevallen. ‘Twee collega’s die in Groningen wonen, slapen daarom soms op de praktijk zodat ze sneller bij een bevalling kunnen zijn en niet over de ring hoeven’, vertelt ze.
Het kan zijn dat we een verloskundige sturen die vrij is
Saskia van Barneveld, verloskundige
Van Barneveld denkt ook dat zij en haar collega’s zich de komende maanden flexibel moeten opstellen. ‘Als iemand in de spits bevalt en de dienstdoende verloskundige is aan de andere kant van de stad, dan kan het zijn dat we een verloskundige sturen die daar in de buurt is, ook al is diegene vrij.’

Uitwijken kan lastiger worden

Om verkeersproblemen uit de weg te gaan wordt er door Verloskundigenpraktijk West soms ook uitgeweken naar het ziekenhuis in Drachten. Maar dit kan in de zomermaanden lastiger worden. ‘Door de vakantie en een tekort aan personeel sluiten in die periode vaak verloskamers. Dan is de optie om uit te wijken er soms niet’, zegt Schellekens. ‘Dus dan moeten mensen wel naar Groningen.’

Minder zorgen

Bij een aantal verloskundigenpraktijken in de stad Groningen spelen de zorgen over de mobiliteit minder. Zo zegt Verloskees uit stadswijk Oosterpoort ‘altijd te zorgen voor goede bereikbaarheid van de klanten’. Verloskundigenpraktijk Tree of Life, die gevestigd is in het noordoosten van de stad, benoemt dat ze ‘in de spits voor de snelste route kiezen’.

Niet op de vluchtstrook

Lenting hoopt alsnog in het ziekenhuis te kunnen bevallen, maar maakt zich op advies van de verloskundige ook klaar voor een thuisbevalling. ‘Ik sta er redelijk relaxed in, maar zou wel liever thuis bevallen dan op de vluchtstrook’, zegt ze lachend.